Europees Sociaal Fonds. Crunch AI Academy: sector-specifieke opleidingstrajecten voor Vlaamse ondernemingen

Crunch Analytics nam succesvol deel aan Oproep 467 uit OP ESF Vlaanderen 2017-2020 met als doel het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van Artificiële Intelligentie. Het verkreeg daarbij 65.907EUR vanuit ESF en 98.861EUR vanuit VCF voor het uitwerken van niet-technische als technische sector-specifieke AI opleidingstrajecten.

Waarom sector-specifieke opleidingen in de toepassingen van AI?

Vandaag zien we dat de AI-adoptie in heel wat Vlaamse kernsectoren vertraging oploopt. Als dienstverlener zowel AI-strategieën uittekent als AI-gedreven oplossingen voor middelgrote en grote ondernemingen bouwt, stellen we vast dat zowel een algemene en meer technische kennis over data, algoritmen én de mogelijkheden van AI een fundamenteel knelpunt vormen voor de AI-adoptie in vele van die Vlaamse ondernemingen. Onze doelstelling bestaat erin een essentiële leemte op te vullen in de huidige kennisaanbod.

Het project heeft als doel het ontwikkelen van aangepaste AI-opleidingstrajecten voor specifieke sectoren in de Vlaamse economie. In Vlaanderen is er voldoende animositeit bij bedrijven om zogenaamde 'awareness sessions' bij te wonen die in grote lijnen toelichten waartoe de genoemde technologie in staat is. Daarnaast bestaat er sinds kort ook een aanbod voor 'tailor-made courses', waar vooral grotere ondernemingen van gebruik maken om lessen op maat van hun specifieke bedrijfsvoering te laten ontwikkelen.

Een groot deel van de middelgrote Vlaamse ondernemingen is echter niet in staat om dergelijke 'tailor-made courses' voor zichzelf te laten ontwikkelen. Daarnaast gaan ook de meeste 'awareness sessions' niet ver genoeg om effectief projecten op te starten binnen dit nieuwe technologische domein.

Daartoe willen we vrij beschikbaar - voornamelijk sectorspecifiek - lesmateriaal opmaken waarmee Vlaamse ondernemingen aan de slag kunnen om zaakvoerders, projectleiding, engineering of domeinspecialisten als stakeholder binnen AI-projecten, van de nodige kennis te voorzien.

Het materiaal moet toelaten dat diverse profielen, binnen verscheidene geledingen van een organisatie, ideeën kunnen helpen ontwikkelen, hun relevantie voor de bedrijfsvoering kunnen toetsen en begrijpen welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om een AI-project te laten slagen.

Dit project ging van start in december 2019, meer informatie over de resultaten van dit project worden op deze pagina beschikbaar gemaakt naarmate het project vordert.

Wil je alvast kennismaken met ons bestaande aanbod? Lees dan hier verder