Boek nu een unieke Data & AI Roadmap Workshop voor jouw organisatie!

Om de waarde van jouw product of dienst verder te verbeteren, bieden data en AI-toepassingen enorme potentie. Veel organisaties beseffen heel goed dat er meer gehaald kan worden uit de data die zij verzamelen en genereren.

De uitdaging zit hem voor velen vooral in het identificeren van de mogelijkheden en het uitwerken van een plan van aanpak. Wij hebben deze pijn bij meerdere organisaties in de Food & Agri-sector opgemerkt en daarom hebben wij onze Data & AI roadmap workshop ontwikkeld.


Jouw Data & AI Roadmap Workshop met Crunch Analytics


De 'Data & AI Roadmap Workshop' is ontwikkeld om op een laagdrempelige manier snel de kansen en uitdagingen voor jouw organisatie te achterhalen op het gebied van data en AI.

Naast nieuwe inzichten moet de workshop voor de organisatie ook een leidraad bieden hoe kansen en uitdagingen aangepakt kunnen worden om zo snel mogelijk de vruchten te plukken van de mogelijkheden die er zijn.

Intensieve begeleiding gedurende één dag

We merken dat organisaties in de food & agribusiness nog moeite hebben om de mogelijkheden van data en AI-toepassingen te identificeren, omdat de specifieke kennis die hiervoor nodig is momenteel nog onvoldoende aanwezig is in de sector.

De workshop is daarom zo opgezet dat we onze expertise in deze onderwerpen zo goed mogelijk kunnen complementeren aan jullie eigen ervaring en kennis over interne processen en de producten en services die jullie aanbieden. Daarbij hebben wij vanuit onze specifieke focus op de agribusiness voldoende ervaring om dezelfde taal te spreken en weten we waar de algemene uitdagingen liggen.

Het is belangrijk dat de juiste medewerkers bij de workshop aanwezig zijn om snel tot beslissingen te komen. Specifiek vragen we dat er drie tot vier interne personen met beslissingsrecht deelnemen (marketing, sales, operations, IT, …). Twee van onze specialisten - één data strateeg en één technologie-expert in advanced analytics en AI - zullen jouw team gedurende de volledige workshop begeleiden. Tijdens de workshop willen we de nodige snelheid maken om op het einde van de dag tot een resultaat te komen. We doen dit door middel van gerichte oefeningen en met gevalideerde modellen.

Wij zorgen voor een ruime locatie (COVID19-proof) waar de workshop gehouden kan worden. Indien gewenst kan de workshop ook online gehouden worden, of op jullie eigen locatie plaatsvinden. De Data & AI Roadmap workshop zal ongeveer zes (6) uur in beslag nemen en wij zorgen in het geval van een fysieke workshop - naast een hoop inspiratie - ook voor lunch, drinken en snacks.

Agenda van de Data & AI Roadmap Workshop

  • Introductie in advanced analytics en AI (1 uur)
  • Relevante data & AI cases ter inspiratie (1 uur)
  • Strategische uitdagingen en doelstellingen van jouw product en service portfolio (2 uur)
  • Brainstorm rond data & AI use cases en ontwikkelen van roadmap (2 uur)

Hoe ziet de agenda van Data & AI Roadmap Workshop eruit?

Om jouw team op weg te helpen voorzien we een dag vol informatie, brainstorm & co-creatie.

0. Vooraf: Intakegesprek om de uitdagingen en noden beter te begrijpen.

Tijdens een korte call gaan we alvast in op jouw organisatie en verfijnen we samen de agenda van de dag zodat we de workshop zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen laten verlopen.

1. Introductie in advanced analytics en AI (1 uur)

Wij geven jou en jouw team een introductie in advanced analytics en artificial intelligence. We lichten enkele basisprincipes toe zodat je in grote lijnen begrijpt wat de mogelijkheden zijn van deze technieken en hoe deze waarde kunnen creëren voor jouw organisatie. Daarnaast behandelen wij de verschillende fases die een organisatie moet doorlopen om naar een data-gedreven business te groeien.

2. Relevante data & AI cases ter inspiratie (1 uur)

Op basis van informatie uit het intakegesprek selecteren wij een aantal gevalideerde business cases die dicht tot jullie organisatie staan. Deze cases zullen als inspiratie dienen om een beeld te vormen van de mogelijkheden van data en AI. Daarnaast geeft het een idee van waar andere spelers zich al mee bezig houden.

3. Strategische uitdagingen en doelstellingen van jouw product & service-portfolio (2 uur)

Nu gaan we de handen vuil maken en zullen we ons verder op jouw organisatie richten. We gaan samen de strategische uitdagingen en doelstellingen van een aantal van jouw producten en/of services bespreken en uitschrijven. Deze oefening doen wij met behulp van een strategisch framework dat erop gericht is om in een korte tijd de belangrijkste punten naar boven te halen. De resultaten uit dit framework vormen vervolgens de fundering waarop we verder gaan werken naar relevante data & AI use cases.

4. Brainstorm rond data & AI use cases en ontwikkelen van roadmap (2 uur)

Met de inzichten uit de strategische discussie gaan we zo veel mogelijk data en AI use cases bedenken die hierop aansluiten. Bij iedere case zullen we de verwachte impact en complexiteit bespreken en identificeren welke cases van elkaar afhankelijk zullen zijn. Als we zo veel mogelijk cases verzameld hebben gaan we dit vervolgens gezamenlijk uitwerken in ons roadmap framework. Het resultaat hiervan is een overzichtelijke roadmap waar jouw organisatie direct mee aan de slag kan.

Wat is de kostprijs van een Data & AI Roadmap Workshop?

Wij bieden de Data & AI Roadmap Workshop nu tijdelijk aan voor een gereduceerd tarief van €2.850,- (normaal €4.800,-).

Voor dit bedrag verzorgen wij het intakegesprek en de voorbereiding van de workshop, hosten wij de workshop met twee van onze specialisten en werken wij alle informatie uit in een document met de specifieke roadmap voor jouw organisatie.

Omdat wij organisaties in de food & agribusiness ook graag zelf bijstaan in het implementeren van die roadmap, bieden wij de mogelijkheid aan om deze €2.850,- als een tegoed te gebruiken voor een volgend project met Crunch Analytics. Als je bijvoorbeeld na de workshop aan de slag wilt met het implementeren van de geïdentificeerde cases in de bedrijfsspecifieke Data & AI roadmap, dan wordt deze €2.850,- euro in mindering gebracht bij de eerste factuur van het project.

Voordeelprijs 3 Data Ai Roadmap Workshop 2020

Interesse? Ga direct naar het contactformulier en laat jouw gegevens achter!

Contact

Waarom deelnemen?

De workshop zal gegarandeerd resultaat opleveren waarmee je verder aan de slag kunt. Daarbij krijg je de kans om jouw volledige product en service portfolio vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Volgens een rapport van McKinsey hebben de organisaties die als eerst met advanced analytics en AI aan de slag gaan een competitief voordeel op hun concurrentie. De Data & AI Roadmap Workshop is daarmee een goede eerste stap richting een toekomstbestendige organisatie.

Wat kun je als resultaat verwachten?

Alle informatie die wij meekrijgen tijdens het intakegesprek en de workshop verwerken en bundelen we in een overzichtelijk document (roadmap). In dit document staan alle geïdentificeerde cases uitgewerkt met daarbij een omschrijving van de verwachte business impact en complexiteit. Met de uitgewerkte cases ontwikkelen wij met behulp van ons data strategie framework de Data & AI-roadmap waar de lijnen worden uitgezet om aan de slag te gaan met het implementeren van de cases. Dit document dient daarmee als strategische handleiding om jouw organisatie stap voor stap naar een hoger niveau te tillen op het gebied van advanced analytics en AI.

Hoe bereiden wij de Data & AI roadmap workshop voor?

Om de workshop op zo’n korte tijd te doen, is een goede voorbereiding heel belangrijk. Daarom sturen wij eerst een vragenlijst op en houden wij een intakegesprek met iemand met de juiste verantwoordelijkheden en technische kennis. In dit intakegesprek stellen wij aanvullende vragen of vragen wij extra verduidelijking op bepaalde zaken de relevant zijn voor de workshop.

De informatie uit het intakegesprek gecombineerd met onze kennis van de sector en expertise in data science brengen wij samen om de sessie mee voor te bereiden. Hiermee zorgen wij ervoor dat we relevante content hebben en de waarde van de workshop kunnen maximaliseren.

Wat verwachten wij van de deelnemer?

De vragenlijst die wij opsturen bevat verschillende vragen over jullie business, de producten en diensten die jullie aanbieden en de systeem infrastructuur die daaromheen is opgebouwd. Het intakegesprek zal worden gehouden met iemand die bij jullie betrokken is bij het uitzetten van de bedrijfsstrategie en in grote lijnen bekend is met de systeeminfrastructuur van de organisaties.

Het intakegesprek zal via telefoon gebeuren en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Met de informatie uit dit gesprek gaan wij vervolgens zelf weer aan de slag. Het kan zijn dat wij nog enkele additionele vragen per mail stellen.

Tijdens de dag van de daadwerkelijke workshop verwachten wij dat de leden van het managementteam die verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van de strategie van het bedrijf aanwezig zullen zijn. Dit is nodig omdat er vanuit een high level oogpunt naar het producten en service portfolio moet worden gekeken.

Uit ervaring weten wij dat de resultaten uit de workshop het beste tot hun recht komen indien de stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het maken van beslissingen binnen het bedrijf betrokken zijn. Dit maakt het ook mogelijk voor de organisatie om direct aan de slag te gaan met de verkregen roadmap.

Neem contact met ons op

Heb je interesse in de Data & AI roadmap workshop of heb je nog bepaalde vragen? Laat je contactgegevens hier achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op!

Neem nu contact met ons op voor jouw Data & AI Roadmap Workshop!

Contact